υπηρεσίες

Η καρδιολογική εξέταση ξεκινά πάντα με την λήψη του ιστορικού (ερωτηματολόγιο σχετικό με πρόσφατες αλλά και παλαιότερες συνήθειες ή νοσηρές καταστάσεις και καταγραφή των λαμβανομένων φαρμάκων) και συνεχίζεται με την κλινική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την επισκόπηση (οπτική αναγνώριση παθολογικών σημείων), την ακρόαση του θώρακα (καρδιακοί τόνοι, φυσήματα, αναπνοή), την ψηλάφηση των σφύξεων περιφερικά και κεντρικά, την παλμική οξυμετρία και τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Στη συνέχεια γίνεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών (καταγραφή στιγμιοτύπου της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς) το οποίο ερμηνεύεται και συγκρίνεται με προηγούμενα - αν υπάρχουν.

Η εξέταση ολοκληρώνεται με το υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς), με το οποίο ο καρδιολόγος ελέγχει τις ανατομικές δομές της καρδιάς (τοιχώματα, κοιλότητες, βαλβίδες, διαφράγματα, μεγάλα αγγεία) και τη λειτουργικότητα της (συσταλτικότητα, ροές, ενδοκαρδιακές πιέσεις).

Σε ορισμένες περιπτώσεις (δύσπνοια προσπαθείας, στηθαγχικά συμπτώματα, εκτίμηση λειτουργικής ικανότητας, εκτίμηση βαρύτητας βαλβιδικής νόσου) ο καρδιολόγος πιθανόν να κρίνει απαραίτητο ένα test κόπωσης - η κόπωση προκαλείται με βάδιση πάνω σε κυλιόμενο τάπητα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή.

Σε περίπτωση αρρυθμιολογικών διαταραχών μπορεί να ενδείκνυται η τοποθέτηση holter ρυθμού (24ωρη ή 48ωρη ή και εβδομαδιαία καταγραφή του ρυθμού)

Σε περίπτωση αρρύθμιστης υπέρτασης, αμφισβητούμενης υπέρτασης ή υπότασης μπορεί να ενδείκνυται η τοποθέτηση holter αρτηριακής πίεσης