σύστημα δοκιμασίας κόπωσης

Σύστημα δοκιμασίας κόπωσης X-Scribe II της Mortara.
Η ψηφιακή ασύρματη μετάδοση του ΗΚΓ επιτρέπει πλήρη ελευθερία για τον ασθενή.

Η ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα είναι μια σημαντική εξέταση για την διάγνωση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας και την εκτίμηση της πρόγνωσης ή της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών που πάσχουν από στεφανιαία νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Comments are closed.