3ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στην κλινική πράξη, 17-19/05/18

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, το 3ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στην κλινική πράξη.
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την υπερηχοκαρδιογραφία, το stress echo, την μαγνητική τομογραφία καρδιάς, το σπινθηρογράφημα.
Χαρακτηριστικό του συνεδρίου η στενή συσχέτιση των απεικονιστικών μεθόδων με αντίστοιχα κλινικά σενάρια.

Comments are closed.