άρθρα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) είναι μια κλινική κατάσταση, κατά την οποία η καρδιά δυσκολεύεται να επιτελέσει την αντλητική της λειτουργία. Κατά συνέπεια, πρόκειται για την αδυναμία της καρδιάς να εφοδιάσει τους ιστούς του σώματος με την απαραίτητη ποσότητα αίματος και οξυγόνου, λόγω είτε της μείωσης της δύναμης εξώθησης των κοιλιών (συστολική ΚΑ) ή της αυξημένης…
Περισσότερα