Αναβάθμιση του υπερηχοκαρδιογραφικού συστήματος. Σεπτέμβριος 17

Το ιατρείο πρόσφατα εξοπλίστηκε με το τελευταίας τεχνολογίας υπερηχοκαρδιογραφικό σύστημα HITATCHI ALOKA F75 με υψηλή ευκρίνεια στην 2D απεικόνιση. Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συστήματος επιτρέπουν την γρήγορη και λεπτομερή υπερηχογραφική εξέταση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη άνεση για τον εξεταζόμενο.

Comments are closed.